Riadiaci orgán MÚMF

Predseda:

 Kováč Ján

 Ul.P.O.Hviezdoslava 19

 934 01 Levice 

 0904 871 289,

  kovacjan.saman@gmail.com 

Výbor MÚMF:

 

 

 členMakovic Michal 0911 202 581
 členRaček Jozef 0908 158 338
 člen  
   
ŠTK:

Makovic Michal- predseda
Kováč Ján - člen
Raček Jozef - člen

 
Matričná komisia:Raček Jozef
 0908 158 338
Revízna komisia:  

 

 

 

Úradné hodiny: 

Matričná komisia:  štvrtok: 17.00-17.30 Kaviareň Drink
ŠTK: štvrtok: 17.30-18.00 Kaviareň Drink

 

 

 

Rozhodcovia:

Ševčík 
Kováč 
Tóth 
 Mészáros 
  
  
  

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Mestská únia malého futbalu Levice. | webdizajn: www.itstudio.sk